ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δείτε το πρόγραμμα του ΟΣΠ 10/2016 - 09/2017, στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf παρακάτω: